+
+
Biologische bomen (Skal)

Biologische bomen (Skal)

Biologische bomenteelt is wat ons betreft dé toekomst. Het biologische kweekproces is een duurzame benadering van het kweken van bomen dat de nadruk legt op het behoud van natuurlijke ecosystemen en het minimaliseren van schadelijke effecten op het milieu. In tegenstelling tot conventionele methoden vermijdt biologische bomenteelt het gebruik van synthetische pesticiden en kunstmatige meststoffen. Hiermee stimuleert deze manier van kweken de biodiversiteit en de natuurlijke groeivorm van de bomen. 

Skal-certificaat boomkwekerij

Skal-certificaat boomkwekerij

Sinds enkele jaren bereiden we een aantal percelen op onze boomkwekerij voor op biologische teelt volgens de principes van Skal. Dit proces begint met een transititefase, waarbij de grond wordt voorbereid op biologische teelt. In deze periode stimuleren we met name het bodemleven. Vanaf dat moment worden er op de betreffende percelen geen gewasbeschermingsmiddelen meer gebruikt. Ook nadat het certificaat is toegekend, vinden er jaarlijks zowel aangekondigde als onaangekondigde controles plaats om de biologische teelt te waarborgen.

De biologische teelt in Nederland wordt gereguleerd door Stichting Skal Biocontrole, in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze stichting voert de controles uit en verstrekt certificaten aan in aanmerking komende organisaties. Sinds dit jaar zijn enkele van onze percelen officieel Skal-gecertificeerd. Meer informatie over het proces is te vinden op de website van Skal.

Biologische gewasbescherming

Boomkwekerij Ebben gebruikt biologische middelen - zoals bladcompost - voor bemesting en ziektebestrijding en heeft het gebruik van gewasbescherming aanzienlijk verminderd. Daarnaast leggen we grasbanen met bloemenmengsels tussen de bomen aan. Door een ecologisch evenwicht op onze percelen te creëren, dragen we bij aan de basisgezondheid en weerbaarheid van onze bomen. Hierdoor ontstaat een biodivers ecosysteem waarin natuurlijke vijanden van plagen gedijen en de bodemkwaliteit verbetert. Dit resulteert niet alleen in sterkere en gezondere bomen, maar ook in een duurzamer productieproces dat de omgeving ten goede komt.

Op de percelen, tussen de bomen en langs de akkerranden wordt gezorgd voor wild groen en bloemrijke vegetatie mede door het gebruik van bloemenmengsels. Deze mengsels bestaan uit een afwisseling van bloemvormen, waaronder schermbloemigen, die diverse insecten zoals zweefvliegen en bijen aantrekken. Deze insecten zijn natuurlijke vijanden van bladluizen, die de boombladeren aantasten. Bovendien trekken de zaden van schermbloemigen vogels aan, die op hun beurt rupsen bestrijden. Zo fungeren de bloemenmengsels als een vorm van natuurlijke gewas- en ongediertebescherming.

Van kweek...

Onze biologische Skal-bomen worden gekweekt op speciaal daarvoor aangewezen percelen. Op deze percelen wordt geen gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen. Daarnaast zijn er extra bloemenpaden aangelegd ter bevordering van de biodiversiteit, en worden de bomen bemest met biologische mest. Dit zorgt voor een gezond ecosysteem en weerbare bomen. Bovendien draagt deze werkwijze bij aan een duurzame en milieuvriendelijke productie.

 

tot levering

De Skal-bomen die van deze percelen gerooid worden, hebben op hun tijdelijke opslagplaats op onze kwekerij eigen opslagvakken zodat ze apart worden gehouden van niet-biologische bomen. Op de labels en factuur van deze bomen staat het logo van Skal om aan te geven dat het biologische producten betreft. 

Onze experts helpen u graag bij het vinden van de ideale biologische bomen.

Neem contact op met onze experts
BLIJF OP DE HOOGTE
BEDANKT VOOR UW AANMELDING!
×
Cookie instellingen

Stel hier uw cookie voorkeur in. Meer informatie over het gebruik van gegevens en de verschillende cookies vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.