+
+

Disclaimer-Copyright-Email

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Boomkwekerij Ebben B.V. aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Boomkwekerij Ebben B.V. kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Deze website biedt toegang tot websites en/of informatiebronnen van derden. Boomkwekerij Ebben B.V. staat niet in voor de inhoud en het functioneren van deze websites en/of informatiebronnen en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik hiervan.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Bezoekers mogen geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boomkwekerij Ebben B.V. (ook niet via een eigen netwerk). 

E-mail

De inhoud van de e-mailberichten die door of namens Boomkwekerij Ebben B.V. worden verstuurd is vertrouwelijk. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de inhoud van deze e-mailberichten, of van de eventuele hieraan gekoppelde bestanden, is niet toegestaan. Boomkwekerij Ebben B.V. kan niet instaan voor juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst van het e-mailbericht. 

Standpunten en meningen die in een e-mailbericht worden geuit vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs die van Boomkwekerij Ebben B.V.. 

Indien u twijfelt over een e-mailbericht, kunt u telefonisch contact opnemen met Boomkwekerij Ebben B.V..

 

BLIJF OP DE HOOGTE
BEDANKT VOOR UW AANMELDING!
×
Cookie instellingen

Stel hier uw cookie voorkeur in. Meer informatie over het gebruik van gegevens en de verschillende cookies vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.