+
+
Oplossingen voor overheden

Oplossingen voor overheden

Bomen en onderbeplanting vormen de kern van openbaar groen en bepalen in grote mate de sfeer in de openbare ruimte en daarmee de beleving van de bewoners. Toch doen bomen veel meer dan een ruimte mooi aankleden. Ze leveren tal van ecosysteemdiensten die van onschatbare waarde zijn om het leefklimaat in de omgeving optimaal te houden: ze zorgen voor een schonere lucht, verminderen de heat-stress omdat ze schaduw en verkoeling leveren,  verlagen de CO2, bieden waterberging en meer biodiversiteit.

Groen in de publieke ruimte moet met meer factoren rekening houden dan de functie. Ook groeiplaats, beheer en onderhoud van het groen spelen een belangrijke rol. Dit vraagt om veel expertise van de groenbeheerders.

Zoek in de TreeEbb

In de bomenzoektool TreeEbb vindt u de meest geschikte bomen uw groenproject. 

Naar de TreeEbb

Visie op groen

Lees hier de visie van de groenbeheerders in Valkenswaard.

Naar het artikel
Gezonde groeiplek voor bomen

Gezonde groeiplek voor bomen

Bomen in de stad of in de dorpskern hebben ruimte nodig. Ruimte om gezond te groeien en oud te worden, zowel boven de grond als ondergronds. Zo moet er bijvoorbeeld in straten, lanen, plantsoenen of op pleinen rekening gehouden worden met de omvang van de bomen wanneer ze volwassen zijn. Tegelijkertijd moeten de wortels van de geplante boom niet in de verdrukking komen door de verharding of door andere infrastructurele voorzieningen onder de grond.

Toekomstgericht ontwerp en beplantingskeuze

Toekomstgericht ontwerp en beplantingskeuze

Een duurzame ontwikkeling van de publieke ruimte hangt nauw samen met het toekomstgericht groenontwerp en de beplantingskeuze. Voor de beplantingskeuze betekent dat onder andere dat rekening gehouden dient te worden met de natuurlijke groei en de natuurlijke groeiplaatsomstandigheden van de boom. Daarmee zal de beplanting nu en in de toekomst optimaal gedijen. Steeds vaker wordt voor diversiteit gekozen om ziektes te beperken en uitsterven van soorten te voorkomen. Ligt u wakker van een verantwoorde besteding van gemeentelijk budget? Onze groenspecialisten adviseren u graag.

Maak een afspraak
Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

Bij klimaatadaptatie hoort de keuze om in de openbare ruimte zo veel mogelijk groen te realiseren. Dit is al lang geen trend meer, maar pure noodzaak. We hebben te maken met extreme hoosbuien, warmterecords die keer op keer sneuvelen en de biodiversiteit neemt steeds verder af. Het planten van bomen en struiken helpt bij het tegengaan van zowel hittestress als wateroverlast. Bomen zijn de klimaatinstallaties van de openbare ruimte. Bovendien profiteren vogels, insecten en andere dieren hiervan. En het mooie is: dit hoeft niet beperkt te blijven tot het maaiveld. Ook daken en gevels kunnen een steentje bijdragen.

Klimaatbomen
Groenbeheer: wijkers en blijvers

Groenbeheer: wijkers en blijvers

Goed groenbeheer is essentieel om de gestelde doelen te behalen. Dat vraagt aandacht en expertise. Net als in de natuur hebben bomen in de woonomgeving tijd nodig om zich te ontwikkelen. Veel groenbeheerders maken daarom bij de aanleg van groen gebruik van de ‘wijkers en blijvers’-methodiek. Dit is een meerjarenplan waarbij een mengeling van snelgroeiende (wijkers) en langzaam groeiende (blijvers) bomen en heesters geplant wordt. De wijkers worden geleidelijk verwijderd om groeiruimte voor de blijvers te creëren.

Onderhoud

Klik hieronder en vind alle ins en outs van boomaanplant en -onderhoud. Ook als u uw kennis nog eens wilt opfrissen. 

Op zoek naar stadsbomen voor de toekomst

Met name de veelvoorkomende stadsbomen zoals de Tilia x europaea (Hollandse linde), Fraxinus excelsior (es), Acer platanoides (Noorse esdoorn), Castanea sativa (tamme kastanje) en Platanus x hispanica (plataan) hebben steeds meer te lijden onder stressfactoren die samenhangen met de stadsomgeving. Daartoe behoren bodemafdichting, beperkte wortelruimte, mechanische schade aan wortels en kroon, een hoge warmtereflectie van de gebouwen, emissies van verontreinigende stoffen en belasting door urine en zout. Daar komen de steeds duidelijker merkbare gevolgen van de klimaatverandering nog bij.

In project Stadsgroen 2021 worden nieuwe en tot dusver weinig gebruikte boomsoorten twaalf jaar lang getest op hitte-, droogte- en vorstbestendigheid.

Lees meer over het onderzoek
BLIJF OP DE HOOGTE
BEDANKT VOOR UW AANMELDING!
×
Cookie instellingen

Stel hier uw cookie voorkeur in. Meer informatie over het gebruik van gegevens en de verschillende cookies vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.