+
+
Wat zijn klimaatbomen?

Wat zijn klimaatbomen?

Klimaatverandering, extremer weer, heftige regenbuien of langdurige droge periodes, het zijn kwesties die vragen om een andere inrichting van onze leefomgeving. Een veiliger omgeving met bomen die bestand zijn tegen de omstandigheden van de toekomst: klimaatbomen. Én met bomen met impact op het klimaat. 

Stadsbomen voor de toekomst en bomen voor ecologie nemen binnen deze categorie bomen een bijzondere plek in.

Zoek in de TreeEbb

Vind in een paar klikken de meest geschikte (klimaat)boom voor uw project of tuin.

Naar de TreeEbb

Wat zijn klimaatbomen?

Kenmerkend voor klimaatbomen: 

Bestand tegen droogte, hitte en uv-straling

 

De meeste bomen sterven niet direct door droogte of hitte. Door vele jaren van droogte, hittestress en uv-straling verzwakken de bomen, waardoor insecten en ziektes een kans krijgen. Invasieve ziekten en plagen nemen toe door globalisering. Bomen die hier tegen bestand zijn, zijn bijvoorbeeld Acer campestre 'Elsrijk',   Acer x freemanii 'Jeffersred', Alnus x spaethii,  Gleditsia triacanthos 'Green Glory' of Tilia cordata 'Greenspire'. 

 

 

Bestand tegen wateroverlast

 

Hevige stortbuien zorgen ervoor dat de wortels van bomen soms dagenlang onder water staan. Niet alle bomen kunnen daar tegen. In gebieden waar dit vaker voorkomt, kiezen we daarom voor boomsoorten die bestand zijn tegen een langdurig hoge waterstand, omdat dit op hun natuurlijke standplaats ook voorkomt. Denk o.a. aan Nyssa sylvatica, Fraxinus pennsylvanica ‘Summit’ of Platanus x hispanica ‘Malburg’.

 

 

Verdragen luchtverontreiniging en strooizout

 

Uit onderzoek blijkt dat luchtverontreiniging de gezondheid van bomen aantast. Bijvoorbeeld een teveel aan stikstof dat via neerslag in het bodemwater terecht komt, zorgt ervoor dat bomen minder goed groeien. Hetzelfde geldt voor strooizout waardoor bomen te kampen krijgen met hoge zoutgehaltes in het water dat door de wortels wordt opgenomen. Dit belemmert de opname van water door de boomwortels waardoor vochttekorten eerder optreden.

 

Bomen met impact

Op wereldschaal, maar zeker ook in onze eigen stedelijke omgeving, zijn bomen met hun ecosysteemdiensten een antwoord op de effecten van klimaatverandering. Ze dragen bij aan het natuurlijke evenwicht in de bebouwde omgeving. Bomen met impact hebben dan ook een positieve invloed op het milieu.

  • Zuiveren de lucht doordat ze fijnstof afvangen, hoge concentraties CO2 omzetten in zuurstof en ozon, stikstofoxide en VOC’s filteren.
  • Zorgen voor verkoeling, door hun schaduw en door verdamping.
  • Leveren een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit in een stad. Bomen leveren namelijk voedsel, leefruimte, bescherming en nestgelegenheid aan insecten, vogels, kleine zoogdieren en mossen.
  • Creëren sociale ontmoetingsplekken. Meer bomen, meer natuur bevordert het welzijn van mensen en maakt de wereld een mooiere plaats om te verblijven. De publieke buitenruimte wordt steeds meer een natuurlijke speel- en ontdekplek wordt.
Stadsbomen voor de toekomst

Stadsbomen voor de toekomst

Bomen vormen de sleutel tot de leefbare stad van de toekomst. Ze dragen in belangrijke mate bij aan het natuurlijke evenwicht in de bebouwde omgeving. Op lokaal niveau hebben bomen in de stad effecten die van wezenlijk belang zijn om een leefbare toekomstbestendige stad te creëren. Afhankelijk van de omstandigheden hebben we in een stad de keuze uit verschillende groeiplaatsen. De ene plek vraag wat meer maatregelen dan de andere.

Stadsbomen voor de toekomst
Bomen en ecologie

Bomen en ecologie

Duurzame groenprojecten - en bomen in het bijzonder - dragen in belangrijke mate bij aan het natuurlijke evenwicht in de bebouwde omgeving.Het toepassen van bomen die ecologisch interessant zijn, geeft diersoorten een vertrouwde en beschermde habitat in het stedelijk gebied of de landelijke omgeving.

Bomen en ecologie
BLIJF OP DE HOOGTE
BEDANKT VOOR UW AANMELDING!
×
Cookie instellingen

Stel hier uw cookie voorkeur in. Meer informatie over het gebruik van gegevens en de verschillende cookies vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.