+
+
Drzewa miejskie dla przyszłości

Drzewa miejskie dla przyszłości

Czytaj dalej

Drzewa miejskie dla przyszłości

Drzewa to klucz do miast przyszłości. Istotnie przyczyniają się do utrzymania równowagi naturalnej w środowisku zabudowanym. Zmiany klimatu, ekstremalne upały i susze przeplatane nadmiernymi opadami stawiają przed środowiskiem zurbanizowanym kolejne wyzwania.

Funkcje ekosystemowe drzew miejskich

Na poziomie lokalnym drzewa w znaczącym stopniu oddziałują na proces tworzenia miasta dobrego do życia i odpornego na wyzwania przyszłości. Ich zalety to ochłoda, retencja wody, poprawa jakości powietrza, redukcja CO2, większa różnorodność biologiczna, przyjemniejsze miejsca do mieszkania i życia oraz większa wartość ekonomiczna.

Ochłoda

Drzewa dają cień i ochłodę. Ze względu na parowanie drzewa zapewniają większą wilgotność powietrza i przyczyniają się do zmniejszenia temperatury. Ponadto pochłaniają mniej ciepła niż chociażby asfalt i nie odbijają światła słonecznego jak wiele nowoczesnych budynków. W ten sposób istotnie przyczyniają się do zmniejszania efektu miejskiej wyspy ciepła.

Retencja wody

Gleba porośnięta roślinami skuteczniej zatrzymuje wodę. Dzięki korzeniom przenika ona w głębsze struktury podłoża. Coraz częściej w miastach stosowane są specjalne strefy zielone służące do retencji i infiltracji wody opadowej, niczym w gruntowych systemach magazynowania. W takich systemach woda jest buforowana nie dłużej niż przed dobę i przez ten czas wnika do gleby. Nasadzenia drzew na takich systemach zapewnia im lepsze funkcjonowanie. Oczywiście wybierane są drzewa odporne zarówno na zalanie, jak i suszę.

Poprawa jakości powietrza

Drzewa wspomagają absorpcję szkodliwych zanieczyszczeń, takich jak ozon, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki i pył zawieszony. Usuwają szkodliwe cząsteczki, które mogą powodować problemy z oddychaniem. W dodatku produkują tlen.

Redukcja CO2

Drzewa pobierają CO2 z powietrza i gromadzą go w swych korzeniach, pniu, gałęziach i liściach. W ten sposób pomagają zmniejszać ilość CO2 w atmosferze.

Większa różnorodność biologiczna

Drzewa wspierają różnorodność biologiczną, jednocześnie będąc jej częścią. Są bowiem źródłem pożywienia i schronienia dla ptaków, owadów i drobnych zwierząt. Dzięki swej strukturze i wzajemnym różnicom zapewniają im zróżnicowane warunki do bytowania. 

Przyjemniejsze miejsce do życia, mieszkania i pracy

Drzewa są w stanie dosłownie tchnąć życie w zabetonowane miasta. Z wielu badań wynika, że drzewa mają pozytywny wpływ na dobrostan i zdrowie psychiczne ludzi. Projekt kulturalny Bosk w 2022 r. pozwolił mieszkańcom Leeuwarden przekonać się o tym na własnej skórze. Estetyka, efekt tłumienia hałasu i wiatru, rozpoznawalność i prowadzenie ruchu – wszystkie te czynniki sprawiają, że okolica staje się przyjemniejsza. 

Wartość ekonomiczna

Wpływ drzew na wartość nieruchomości jest znaczący. Wartość ta rośnie z czasem wraz ze wzrostem drzew i zwiększania się powierzchni zieleni. 

Kryteria dotyczące drzew miejskich

Drzewa w miastach mierzą się z wieloma czynnikami stresowymi związanymi z miejscem, w którym żyją. Są to np. zanieczyszczenia powietrza, emisje innych zanieczyszczeń, ograniczona przestrzeń dla korzeni, uszczelnianie gruntów, obciążenie solą, brak naturalnych wrogów oraz odbijanie ciepła przez budynki i inne obiekty. Do tego dochodzą skutki zmian klimatycznych. Wszystkie te czynniki powinny być brane pod uwagę podczas selekcji gatunków drzew. Gatunek drzewa powinien odpowiadać zmiennym aspektom zurbanizowanej przestrzeni, w którym nie ma dwóch takich samych stanowisk do wzrostu. Właściwe drzewo na właściwym miejscu.

Do tego celu Boomkwekerij Ebben opracowała rozszerzone narzędzie do wyszukiwania drzew online o nazwie TreeEbb. Przy użyciu wybranych filtrów za sprawą kilku kliknięć można skompletować asortyment idealny dla danego projektu.  Oczywiście nasi doradcy ds. zieleni z chęcią pomogą dobrać drzewa do miejskich nasadzeń. Zachęcamy do kontaktu z nimi.

Przejdź do TreeEbb

Stanowiska drzew w mieście

W przyszłości zieleń będzie odgrywać coraz większą rolę w codziennym życiu miast. Nie chodzi już o liczbę drzew w mieście, ale o procent powierzchni pokrytej zielenią. Badania wykazały, że gdy wartość ta spada poniżej 20%, okolica przestaje być atrakcyjna.  Nową zasadą podstawową staje się zasada 3-30-300: z każdego domu widać 3 drzewa, każda okolica ma 30% terenów zielonych i nikt nie mieszka dalej niż 300 metrów od przestrzeni zielonej.

Zdrowe, prawidłowo rosnące drzewa mają tu największy wpływ. Ważne jest również, aby drzewa te mogły dorastać. W zależności od warunków w miastach dostępne są różne miejsca do nasadzeń. Jedne wymagają wdrożenia większej ilości środków niż inne. 

  1. Drzewa wzdłuż dróg i alei
  2. Drzewa w ogrodach dachowych
  3. Drzewa w ogrodach wewnętrznych
  4. Drzewa w donicach
  5. Drzewa na systemach wadi
  6. Drzewa na placach
  7. Drzewa w parkach

 

Przejdź do TreeEbb
BĄDŹ NA BIEŻĄCO
DZIĘKUJEMY BARDZO ZA SUBSKRYBCJĘ
×
Ustawienia plików cookie

Oferując elektroniczne usługi, wykorzystujemy pliki cookie. Cookie to prosty, mały plik, wysyłany wraz ze stronami tej witryny internetowej i zapisywany przez wyszukiwarkę na twardym dysku Twojego komputera. Pliki te pozwalają nam między innymi na łączenie różnych zapytań ze stron witryny internetowej i analizowanie zachowań użytkowników. Przez poniższe ustawienia możesz podać, na które pliki cookie się zgadzasz. Weź przy tym pod uwagę, że w razie braku zgody na pliki cookie niektóre z funkcji tej witryny mogą być niedostępne. Więcej informacji o wykorzystywaniu danych i różnych plikach cookie znajdziesz w naszym oświadczeniu o prywatności i plikach cookie.