+
+

Oświadczenie o prywatności i plikach cookie

Oświadczenie o ochronie danych osobowych i plikach cookie

Ogólne

W niniejszej polityce prywatności zawarto przejrzysty wykaz informacji o tym, co dzieje się z danymi osobowymi osób odwiedzających stronę internetową Boomkwekerij Ebben. Pod pojęciem danych osobowych rozumie się wszelkie informacje na temat zidentyfikowanych i możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych. Oznacza to, że informacje te dotyczą danej osoby lub na ich podstawie można stwierdzić jej tożsamość. Aby uzyskać więcej informacji o sposobie wykorzystywania danych osobowych, należy skontaktować się z firmą Boomkwekerij Ebben pod adresem info@ebben.nl.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto ponosi odpowiedzialność za gromadzenie danych na naszej stronie internetowej?

Dane, które są gromadzone na stronie, przetwarzane są przez spółkę Boomkwekerij Ebben B.V. (zwaną dalej: „administratorem strony”). Administrator strony jest podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.  Dane kontaktowe administratora strony znajdują się w wymaganym przez ustawę komunikacie na stronie internetowej.

Administrator strony zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych i plikach cookie. Zmiany będą publikowane na stronie internetowej. Zalecamy regularne zapoznawanie się z treścią oświadczenia o ochronie danych osobowych i plikach cookie, aby być na bieżąco ze zmianami. 

Jak administrator strony gromadzi dane?

Gromadzone są dane, które zostaną przekazane administratorowi strony. Dotyczy to również automatycznie udostępnianych danych takich jak adres IP. Ponadto administrator strony gromadzi dane osobowe wprowadzane do formularza kontaktowego i rekrutacyjnego.

Inne dane są automatycznie gromadzone w naszych systemach IT w chwili wizyty na naszej stronie internetowej. Są to głównie dane techniczne, takie jak przeglądarka czy system operacyjny używane w chwili wizyty na stronie internetowej.

Wszystkie dane osobowe z wizyty na stronie internetowej przetwarzane są przez administratora strony na podstawie plików cookie, które odwiedzający akceptuje, bądź za zgodą udzielaną w chwili wypełnienia formularza kontaktowego. Aby wycofać zgodę, należy skontaktować się z administratorem strony pod adresem info@ebben.nl.

Jakie dane przetwarza administrator strony?

Administrator strony gromadzi wyłącznie dane niezbędne do świadczenia usług lub funkcjonowania strony internetowej. 

Poniżej przedstawiamy wykaz danych, które administrator strony automatycznie gromadzi w tak zwanych plikach dziennika serwera. Dane te przeglądarka automatycznie przesyła do administratora strony. Pliki dziennika serwera nie są łączone z danymi z innych źródeł. 

 • Typ i wersja przeglądarki
 • Stosowany system operacyjny
 • Adres URL odniesienia
 • Nazwa hosta komputera
 • Godzina wizyty na serwerze
 • Adres IP

Poniżej przedstawiamy wykaz danych, które administrator strony może zgromadzić. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do wykonania uzgodnionych dostaw lub usług.

 • Imię i nazwisko
 • Adres
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Numer wpisu do Izby Handlowej KvK
 • Numer VAT
 • Numer klienta
 • Numer IBAN

Pozostałe dane osobowe (jak opisano powyżej) niezbędne do przetwarzania zapytania odwiedzającego gromadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

Do czego administrator strony wykorzystuje dane?

Część danych gromadzonych przez administratora strony na temat odwiedzających wykorzystywanych jest do zapewnienia poprawnego funkcjonowania strony internetowej. Pozostałe dane są wykorzystywane do analizy sposobu korzystania z naszej strony internetowej przez odwiedzającego.

Ponadto wypełniane na stronie internetowej formularze mogą być wykorzystywane do przetwarzania zapytań i odpowiedzi na nie. Dane osobowe udostępniane administratorowi strony za pośrednictwem formularzy online wykorzystywane są wyłącznie w odniesieniu do danego zapytania, dostawy lub zgłoszenia. 

Dane mogą być wykorzystywane do celów marketingowych, jednak wyłącznie za zgodą odwiedzającego. Treści marketingowe staramy się kierować wyłącznie do osób, które wyraziły chęć otrzymywania takich treści od Boomkwekerij Ebben. W przypadku sprzeciwu wobec otrzymywania naszych treści marketingowej w formie elektronicznej i innej można z nich zrezygnować pod adresem info@ebben.nl.

Czy dane osobowe są udostępniane przez administratora strony stronom trzecim?

Administrator strony wykorzystuje niektóre funkcje stron zewnętrznych do optymalizacji doświadczeń użytkownika na tej stronie internetowej. Poniżej dalsze objaśnienia dotyczące gromadzenia danych przez każdy z podmiotów.

Zewnętrzne przetwarzanie danych

Google Analytics

Do analizy tej strony internetowej administrator strony korzysta z Google Analytics, usługi do analizy serwisów internetowych oferowanej przez Google Inc. Google Analytics korzysta z plików cookie do celów przejrzystej analizy korzystania ze strony. Informacje gromadzone przez pliki cookie na temat korzystania ze strony internetowej zazwyczaj przesyłane są na serwer Google w USA i tam przechowywane. Więcej informacji na temat plików cookie znajdziesz tutaj.

Google wykorzystuje te dane w imieniu administratora strony w celu oceny odwiedzającego stronę, sporządzania raportów i świadczenia przez administratora strony innych usług związanych z korzystaniem ze strony i Internetu.

Adres IP pobierany przez Google Analytics do celów gromadzenia danych nie jest łączony z innymi danymi posiadanymi przez Google. 

Ustawienia przeglądarki i wtyczki

Można zapobiegać zapisywaniu plików cookie poprzez dostosowanie ustawień przeglądarki. W rezultacie jednak niektóre funkcje tej strony internetowej mogą nie działać optymalnie. Ponadto można zapobiec przekazywaniu, przechowywaniu i przetwarzaniu przez Google danych zbieranych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adresu IP), pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki. 

Więcej informacji na temat danych osobowych gromadzonych przez Google Analytics zawarto w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google Analytics.

Hubspot

Do celów publikacji blogów i niektórych stron internetowych administrator strony korzysta z Hubspot. Strony te są przechowywane w domenie Hubspot. W Hubspot administrator strony korzysta ze standardowej usługi w celu gromadzenia informacji o odwiedzających na tych stronach internetowych. Może to dotyczyć np. liczby użytkowników odwiedzających stronę na potrzeby monitorowania i raportowania na temat skuteczności strony. Więcej informacji na temat danych osobowych gromadzonych przez Hubspot zawarto w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Hubspot.

Media społecznościowe

Na tej stronie internetowej znajdują się przyciski do mediów społecznościowych. Działają one za sprawą fragmentów kodu pochodzących z danej platformy. Za sprawą tego kodu zapisywane są pliki cookie zarządzane przez te przedsiębiorstwa. Więcej informacji na temat plików cookie i ewentualnych danych przez nie gromadzonych znajduje się na stronie internetowej danego podmiotu. 

Jak długo administrator strony przechowuje dane osobowe?

Administrator strony stara się nie przechowywać danych dłużej, niż jest to absolutnie niezbędne do świadczenia naszych usług.

Dane wprowadzone w ramach otwartej rekrutacji przechowywane są przez czas nieokreślony w związku z ewentualnymi ofertami pracy w przyszłości. Osoba, która zgłosiła się do otwartej rekrutacji w Boomkwekerij Ebben i nie chce dłużej figurować w naszym systemie, powinna skontaktować się z nami pod adresem info@ebben.nl.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Osoba, której dane dotyczą, zawsze ma prawo bezpłatnie uzyskiwać informacje od administratora strony na temat jego przechowywanych danych, tego, skąd pochodzą, dlaczego są przechowywane i komu są udostępniane. Ma również prawo zażądać ich korekty, blokady lub usunięcia. Aby wycofać zgodę, należy skontaktować się z administratorem strony pod adresem info@ebben.nl.

W jaki sposób dane są chronione?

Do celów ochrony danych osobowych i przekazywania informacji poufnych ta strona internetowa korzysta z szyfrowania TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać na pasku adresu, gdy „http://” zmienia się w „https://”.

Pliki cookie

Boomkwekerij Ebben B.V. wykorzystuje na swojej stronie internetowej pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika. Zapewniają one poprawne działanie witryny. Za zgodą użytkownika mogą usprawniać sposób korzystania z naszej strony internetowej poprzez zapamiętywanie osobistych ustawień i preferencji.

Na tej stronie internetowej administrator wykorzystuje trzy rodzaje plików cookie. Poniżej przedstawiamy wykaz rodzajów plików cookie i metod ich zastosowania.

 

1. Funkcjonalne pliki cookie

Są to niezbędne pliki cookie, wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania i zabezpieczania strony internetowej. Bez tych plików cookie korzystanie ze strony internetowej nie jest możliwe.

Funkcjonalne pliki cookie mają dostęp np. do ustawień preferencji (np. język przeglądania strony) oraz zachowań użytkownika na stronie. 


 

2. Analityczne pliki cookie (anonimizowane)

Analityczne pliki cookie są w pełni anonimizowane. Dają nam wgląd do sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Chodzi o takie dane jak strona, z jakiej użytkownik trafił na naszą stronę internetową, oraz klikane elementy naszej strony.

Informacje gromadzone przez administratora strony za sprawą tych plików cookie są wykorzystywane w celu analizy i poprawy wrażeń użytkowników.

Brak zgody na analityczne pliki cookie może oznaczać gorsze działanie strony internetowej. 


 

3. Śledzące pliki cookie (osobiste)

Za pomocą śledzących plików cookie administrator strony może budować profil użytkownika. Poprzez akceptację śledzących plików cookie w naszym komunikacie o plikach cookie użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie danych na potrzeby dostosowywania naszej oferty produktów i usług na podstawie jego zainteresowań, potrzeb i interakcji. Ponadto użytkownik wyraża zgodę na stosowanie plików cookie stron trzecich (np. Google i Meta) w celu przedstawiania spersonalizowanych reklam na podstawie zainteresowań użytkownika i jego interakcji z Boomkwekerij Ebben.

 

Jakie opcje zgody ma użytkownik?

Funkcjonalne pliki cookie nie wymagają zgody użytkownika strony. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na umieszczanie funkcjonalnych plików cookie, musi zamknąć stronę i zaprzestać korzystania z niej.

Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na analityczne i śledzące pliki cookie, może wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. W tym celu należy skontaktować się z administratorem strony pod adresem: info@ebben.nl.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
DZIĘKUJEMY BARDZO ZA SUBSKRYBCJĘ
×
Ustawienia plików cookie

Oferując elektroniczne usługi, wykorzystujemy pliki cookie. Cookie to prosty, mały plik, wysyłany wraz ze stronami tej witryny internetowej i zapisywany przez wyszukiwarkę na twardym dysku Twojego komputera. Pliki te pozwalają nam między innymi na łączenie różnych zapytań ze stron witryny internetowej i analizowanie zachowań użytkowników. Przez poniższe ustawienia możesz podać, na które pliki cookie się zgadzasz. Weź przy tym pod uwagę, że w razie braku zgody na pliki cookie niektóre z funkcji tej witryny mogą być niedostępne. Więcej informacji o wykorzystywaniu danych i różnych plikach cookie znajdziesz w naszym oświadczeniu o prywatności i plikach cookie.