+
+
Pielęgnacja drzew

Pielęgnacja drzew

Pielęgnacja drzew po posadzeniu

Drzewa potrzebują opieki, szczególnie podczas pierwszych lat po posadzeniu. Pierwsze cięcie ma duże znaczenie, aby zoptymalizować stosunek korony do bryły korzeniowej. Podczas okresów suchych, drzewo nie jest w stanie pobrać odpowiedniej ilości wody, więc nawadnianie jest niezbędne podczas pierwszych trzech lat. I tak jak w naturalnych warunkach drzewo potrzebuje składników odżywczych żeby rosnąć.

Pierwsze cięcie po posadzeniu

Od razu po posadzeniu drzewa należy przyciąć koronę, aby przywrócić odpowiedni stosunek wielkości korony do bryły korzeniowej i ograniczyć w ten sposób parowanie. Przy przesadzaniu drzewa zawsze traci się część korzeni. Bez przycięcia istnieje ryzyko, że korona będzie zbyt duża dla ograniczonej bryły korzeniowej i drzewo nie będzie mogło dostarczyć dość wody do parowania, co może doprowadzić do obumierania gałęzi albo jeszcze gorszych skutków. To ryzyko pojawia się w szczególności u gatunków szybko rosnących oraz w strefach przybrzeżnych.

Pierwsze cięcie może być przeprowadzone przez szkółkę podczas przygotowania do sadzenia. Jeśli nie dokonano cięcia, a drzewo straciło dużą część korzeni, koronę należy przyciąć maksymalnie o 25%. Cięcie ma na celu zmniejszenie wielkości korony (przycinanie z zewnątrz), a nie prześwietlanie. Podczas pierwszego cięcia należy również usunąć gałęzie, które zostały złamane lub uszkodzone podczas transportu lub sadzenia.

Zwłaszcza szybko rosnące gatunki z większą łatwością odżywają po pierwszym cięciu, rosną lepiej i szybciej niż drzewa, których nie przycina się przed sadzeniem lub od razu po nim. Już w pierwszym sezonie wegetacyjnym osiągają szerokość korony sprzed cięcia, a w następnym sezonie wegetacyjnym stają się nawet bardziej rozłożyste niż nieprzycinane drzewa. Po zasadzeniu i pierwszym cięciu drzewa przez trzy lata się nie przycina z wyjątkiem pędów wyrastających z pnia i odrostów korzeniowych.

Nawadnianie

Nawadnianie

Po posadzeniu, aby rosnąć, drzewo musi otrzymywać regularnie wodę, szczególnie podczas suchszych okresów. Wówczas wokół drzewa może zostać położona bariera irygacyjna. Jest to pierścień plastiku, który wystaje około dwudziestu centymetrów nad powierzchnią ziemi. Często jest instalowana rura drenarska i w tym przypadku woda musi być dostarczona nie tylko przez rurę drenarską, lecz także do bryły korzeniowej. Po trzech latach system korzeniowy rozwinie się tak, że drzewo będzie samo mogło zaopatrzyć się w wodę.

Ilość wody musi być dostosowywana ostrożnie. Zbyt mała ilość wody spowoduje śmierć drzewa, ale zbyt duża ilość wody może zrobić to samo, ponieważ tlen nie będzie mógł dojść do korzeni. Ilość wody i częstotliwość nawadniania muszą być ciągle regulowane w zależności od warunków. Aby ustalić czy gleba jest sucha i drzewo potrzebuje wody, obserwowanie gleby na powierzchni nie wystarcza. Opady mogą powodować, że gleba z wierzchu wygląda na wilgotną, podczas gdy głębiej jest całkowicie wysuszona, albo odwrotnie. Aby ustalić rzeczywistą wilgotność pomiar należy wykonać na głębokości piętnastu centymetrów. Zasada podlewania jest taka, że drzewa z obwodem pnia mniejszym niż sześćdziesiąt centymetrów potrzebują dwustu do trzystu litrów wody na raz, a drzewa z obwodem pnia powyżej sześćdziesięciu centymetrów potrzebują trzystu do pięciuset litrów wody jednorazowo. Woda powinna być dostarczana od momentu kiedy pąki zaczną pękać i rozwijać. W przypadku drzew iglastych, dobrym pomysłem jest rozpylanie wody ponad koroną w godzinach wieczornych, ograniczając w ten sposób parowanie przez igły. Sprawdzanie poziomów wilgoci jest ważne w okresie wegetacji, tak samo jak sprawdzenie kotwienia i rozwoju chorób oraz szkodników, aby w porę móc rozpocząć działanie.

Niezbędne substancje odżywcze

Niezbędne substancje odżywcze

Po posadzeniu drzewa, do gleby muszą być podawane substancje odżywcze.  W lesie jest zawsze wystarczająca żyzność wokół drzewa z kompostowanych resztek liści, kwiatów i owoców. Gdy materiał organiczny pod drzewem jest ciągle usuwany, drzewo szczególnie potrzebuje organicznego nawozu w postaci kompostu, gnojowicy albo obornika.  Dodawanie sztucznych nawozów jest niezbędne tylko wówczas, gdy w próbce gleby stwierdzono brak składników odżywczych. Nawozy sztuczne NPK powinny być stosowane ostrożnie, ponieważ zakłócają balans w glebie, powodując niekorzystne skutki.

Optymalne miejsce wzrostu jest pokryte mulczem (materią organiczną taką jak resztki liści, kwiatów i owoców) na takim obszarze jak przewidywana powierzchnia korony. Jest to najlepsze naśladowanie sytuacji w lesie i zapewnia stale wilgotne środowisko w wierzchniej warstwie glebowej oraz odpowiednią ilość fauny glebowej. Niechciane chwasty zazwyczaj mają trudności z rozwinięciem w tej warstwie, a opadające liście mogą kompostować w tym miejscu i kontynuować naturalny cykl.

Zamknij
Ochrona dębów przed ogłodkiem dębowcem

Ochrona dębów przed ogłodkiem dębowcem

Nowo nasadzone dęby są w stanie stresu spowodowanego przesadzeniem i z tego względu stanowią łatwy łup dla ogłodka dębowca. Dęby wydzielają hormon stresu przyciągający te chrząszcze.

Wskazówki dotyczące ochrony i pielęgnacji dębów
BĄDŹ NA BIEŻĄCO
DZIĘKUJEMY BARDZO ZA SUBSKRYBCJĘ
×
Ustawienia plików cookie

Oferując elektroniczne usługi, wykorzystujemy pliki cookie. Cookie to prosty, mały plik, wysyłany wraz ze stronami tej witryny internetowej i zapisywany przez wyszukiwarkę na twardym dysku Twojego komputera. Pliki te pozwalają nam między innymi na łączenie różnych zapytań ze stron witryny internetowej i analizowanie zachowań użytkowników. Przez poniższe ustawienia możesz podać, na które pliki cookie się zgadzasz. Weź przy tym pod uwagę, że w razie braku zgody na pliki cookie niektóre z funkcji tej witryny mogą być niedostępne. Więcej informacji o wykorzystywaniu danych i różnych plikach cookie znajdziesz w naszym oświadczeniu o prywatności i plikach cookie.