+
+
Przygotowanie i zaprawianie dołu

Przygotowanie i zaprawianie dołu

Przygotowanie i zaprawianie dołu

Dół pod roślinę należy wykopać starannie. Przestrzeń, jaką drzewo otrzyma w wykopanym dole, nie jest taka sama jak przestrzeń zajmowana przez system korzeniowy. Ponadto przed nasadzeniami na obszarach miejskich często konieczna jest poprawa parametrów gleby. Osiąga się to poprzez przekopanie, wysypanie piasku lub granulatu dla drzew bądź nawożenie kompostem humusowym z dużą zawartością grzybów.

Kopanie dołu do nasadzeń

Kopanie dołu do nasadzeń

Odpowiedni wymiar dołu do sadzenia to przynajmniej półtora raza więce,j niż szerokość bryły korzeniowej i pięć do dziesięciu centymetrów płycej, niż wysokość bryły korzeniowej. Dół powinien byc kopany ostrożnie. Zazwyczaj pracę tę wykonuje maszyna i ważne, aby brzegi dołu nie były zbyt gładkie. Pracując z mokrą glebą i ciężkimi glinami, gleba może zostać szybko wygładzona i ściśnięta, tak że korzenie nie będą w stanie się przez nią przebić. W tym przypadku boki dołu powinny zostać rozluźnione. Jeśli używana jest koparka, powinna zostać użyta łyżka z zębami, tak aby nie ubić  zbytnio gleby. Gleba w dole powinna być dobrze przekopana, aby umożliwić rozwój korzeni i pobieranie kapilarne wody.  Przekopana gleba powinna być następnie ubita, aby zapobiec osuwaniu się gleby i drzewa. Należy zauważyć , że gleba nie powinna być przekopana poniżej poziomu wody, należy zachować odległość 15 cm od tego poziomu.

Przestrzeń na rozwój korzeni

Przestrzeń, którą drzewo zajmuje w dole nie jest ostateczną przestrzenią, którą zajmie system korzeniowy. Ostatnia przestrzeń zajęta przez system korzeniowy jest  oczywiście znacznie większa. Musi to być brane pod uwagę, podczas przygotowywania planu. Ta przestrzeń może być obliczona przy użyciu następującej reguły: Przestrzeń niezbędna dla systemu korzeniowego = 0.75 do 1 m³ na każdy metr kwadratowy powierzchni korony. Korona drzewa wysokości powyżej 15 metrów będzie przyrastać około metra kwadratowego rocznie, więc dodatkowy metr sześcienny warstwy urodzajnej albo gleby będzie potrzebny każdego roku do rozwoju systemu korzeniowego. Planując miejsce wzrostu drzewa, ważnym czynnikiem jest długość życia drzewa. Kasztanowiec, na przykład, może w danym miejscu rosnąć 80 lat. Tym samym będzie potrzebować 80 metrów sześciennych przestrzeni dla rozwoju bryły korzeniowej. Wiśnia ozdobna o wysokości 6-10 przeżyje tylko 30 lat i nie będzie mieć takiej dużej korony, a korzenie będą potrzebowały 15 metrów sześciennych przestrzeni.

„Zainwestuj w dobre miejsce wzrostu. Małe drzewo w dobrze przygotowanym dole, będzie rosło lepiej niż duże, droższe drzewo w gorzej przygotowanym miejscu. Ważny jest budżet na przygotowanie dołu do sadzenia.”

„Zainwestuj w dobre miejsce wzrostu. Małe drzewo w dobrze przygotowanym dole, będzie rosło lepiej niż duże, droższe drzewo w gorzej przygotowanym miejscu. Ważny jest budżet na przygotowanie dołu do sadzenia.”

Ulepszenie gleby

Środowisko miejskie często nie ma najlepszej gleby, do sadzenia drzew. Gleba może być ubita przez budowę lub  zawierać zbyt mało substancji odżywczych, z powodu dużej zawartości piasku. Istnieją różne metody poprawienia właściwości gleby.

Zbita gleba

W niektórych przypadkach, gleba dookoła dołu może być zbita, co oznacza, że gleba została zbyt mocno ściśnięta. Mieszanina różnych typów gleby może wzmagać ubijanie. Korzenie drzewa nie mogą przebić zwartej gleby, ponieważ nie ma tam obecnego tlenu. Powoduje to efekt doniczki, korzenie mogą znaleźć tlen i składniki odżywcze tylko w obrębie dołu. Może to powodować negatywne rezultaty w przyszłości, łącznie z obumarciem drzewa.Jeśli w miejscu nasadzeń gleba jest zbyt zbita, należy ją rozluźnić przy pomocy koparki.

Przygotowanie miejsca sadzenia za pomocą piasku lub żwiru

Ta metoda przygotowania miejsca sadzenia jest często używana dla drzew sadzonych w nawierzchni, ponieważ piasek stanowi także podbudowę dla ulic.  Piasek dla drzew składa się z piasku wymieszanego z materiałem organicznym. Nie jest to idealne podłoże, a raczej mieszanka kompromisowa, która łączy wymagania glebowe drzewa z wymogami inżynieryjnymi związanymi z infrastrukturą. Piasek może być używany pod ścieżkami rowerowymi i ścieżkami. Jeśli następuje ubijanie na przykład pod parkingami i ulicami o niewielkim natężeniu ruchu, żwir jest lepszą opcją. Ten materiał składa się z wulkanicznej lawy, ma wystarczającą odżywczą wartość dla drzewa i może znosić ciężar samochodów. Gdy używany jest piasek i żwir pojemność powinna być przynajmniej półtora raza większa od przewidywanej objętości bryły korzeniowej.

Poprawa gleby przy pomocy bogatego w grzyby humusu

Lasy są optymalną lokalizacją dla drzew. Gleba leśna zawiera wysoką zawartość próchnicy i dużą różnorodność fauny glebowej, w tym wiele drobnoustrojów, taki jak grzyby. Używanie kompostu z dodatkiem grzybów przypomina pierwotną lokalizację drzew i wzbogaca biologiczną działalność gleby, która ostatecznie powoduje, że substancje odżywcze zostaną udostępnione drzewom. Maksymalnie 10% kompostu umieszcza się w ubogiej glebie, aby uzyskać optymalne warunki wzrostu.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
DZIĘKUJEMY BARDZO ZA SUBSKRYBCJĘ
×
Ustawienia plików cookie

Oferując elektroniczne usługi, wykorzystujemy pliki cookie. Cookie to prosty, mały plik, wysyłany wraz ze stronami tej witryny internetowej i zapisywany przez wyszukiwarkę na twardym dysku Twojego komputera. Pliki te pozwalają nam między innymi na łączenie różnych zapytań ze stron witryny internetowej i analizowanie zachowań użytkowników. Przez poniższe ustawienia możesz podać, na które pliki cookie się zgadzasz. Weź przy tym pod uwagę, że w razie braku zgody na pliki cookie niektóre z funkcji tej witryny mogą być niedostępne. Więcej informacji o wykorzystywaniu danych i różnych plikach cookie znajdziesz w naszym oświadczeniu o prywatności i plikach cookie.