TreeEbb TreeEbb Agenda Agenda Vacatures Vacatures
×
+
+
Duurzaamheid en ecologie

Duurzaamheid en ecologie

Duurzame groenprojecten - en bomen in het bijzonder - dragen in belangrijke mate bij aan het natuurlijke evenwicht in de bebouwde omgeving. Bomen spelen een rol in de vermindering van het urban heat island-effect in de stedelijke omgeving. Door verdamping creëren bomen een grotere luchtvochtigheid en dragen ze bij aan de reductie van de temperatuur en CO₂. In steden, langs autowegen en in industriële gebieden zorgen bomen ook voor fijnstofbinding.

Toekomstgericht ontwerp en beplantingskeuze

Duurzame ontwikkeling van de openbare of particuliere ruimte zit 'm niet alleen in de keuze van materialen en de duurzame productie daarvan, maar vooral ook in een toekomstgericht ontwerp en beplantingskeuze. Daarbij is het steeds weer de kunst om goed naar de natuur te kijken. Een balans te scheppen waarin de natuur zichzelf in stand houdt en verder kan ontwikkelen. De eigenheid en de verscheidenheid van de natuur, vormen vanuit die optiek het vertrekpunt. Voor de beplantingskeuze betekent dat onder andere dat rekening gehouden dient te worden met de natuurlijke groei en de natuurlijke groeiplaatsomstandigheden van de boom. Daarmee zal de beplanting nu en in de toekomst optimaal gedijen. Én is niet alleen op korte termijn, maar ook op lange termijn de gewenste groenbeleving gewaarborgd.

Op zoek naar stadsbomen voor de toekomst

Op zoek naar stadsbomen voor de toekomst

De veel aangeplante stadsbomen zoals de winterlinde, Europese es, gewone of Noorse esdoorn, kastanje en plataan hebben steeds meer te lijden onder stressfactoren die samenhangen met de stadsomgeving. Daartoe behoren bodemafdichting, beperkte wortelruimte, mechanische schade aan wortels en kroon, een hoge warmtereflectie van de gebouwen, emissies van verontreinigende stoffen en belasting door urine en zout. Daar komen de steeds duidelijker merkbare gevolgen van de klimaatverandering nog bij.

In project Stadsgroen 2021 worden nieuwe en tot dusver weinig gebruikte boomsoorten twaalf jaar lang getest op hitte-, droogte- en vorstbestendigheid.

Lees meer over het onderzoek
Bomen en ecologie

Bomen en ecologie

Ook ecologische factoren kunnen in het ontwerpproces een belangrijke overweging zijn bij de realisatie van groenprojecten. Veel bomen zijn waardevol voor zoogdieren, vogels en insecten. Het toepassen van bomen die ecologisch interessant zijn, geeft diersoorten een vertrouwde en beschermde habitat in het stedelijk gebied of de landelijke omgeving. Een goede sortimentkeuze versterkt en ondersteunt de ecologische waarde en de natuurbeleving. Zo is de knotwilg bijvoorbeeld ecologisch bijzonder waardevol voor bijen, eekhoorns, vogels, vleermuizen, insecten, eenden en marterachtigen. Eiken en beuken leveren bij uitstek een bijdrage aan de voedselvoorziening van dieren. Verder zijn esdoorns, lindes, wilgen kastanjes en fruitbomen belangrijke drachtplanten voor bijen.

Bomen voor bijen

Betere bomen, beter milieu

Steeds meer bedrijven en instellingen onderkennen het belang van duurzaamheid. Op de 450 hectare kwekerij van Ebben wordt duurzaam gekweekt volgens het Milieukeur. Duurzaam kweken is niet alleen beter voor het milieu, maar levert ook betere bomen op. De plant leert zich te beschermen in een normale biotoop en is daardoor sterker wanneer hij straks in de openbare ruimte of een tuin staat. Boomkwekerij Ebben werkt onder andere met biologische middelen voor bemesting en ziektebestrijding en weet het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen aanzienlijk te reduceren door op de percelen grasbanen en bloemenmengsels tussen de bomen toe te passen. Verder wordt regen- en bevloeiingswater opgevangen, en hergebruikt na natuurlijke zuivering via de grond.

Lees meer
Sluiten
Sluiten
BLIJF OP DE HOOGTE
BEDANKT VOOR UW AANMELDING!
×
Cookie instellingen

Stel hier uw cookie voorkeur in. Meer informatie over het gebruik van gegevens en de verschillende cookies vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.