+
+

Ebben behaalt ISO 14001 certificering

Dinsdag 05 januari 2016

Ebben is met vlag en wimpel geslaagd voor ISO 14001 en is daarmee de enige kweker van groot formaat bomen in Nederland met deze certificering. "Naast Milieukeur en ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement, beschikken we nu over de ISO-milieumanagement certificering die aantoont dat duurzaam en toekomstgericht ondernemen structureel in onze organisatie is geïmplementeerd", aldus Ebben projectverantwoordelijke Sajanth Jayakkumaran. Sajanth is als KAM-coördinator bij Ebben verantwoordelijk voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu.

Nóg groener met ISO 14001
ISO 14001 is de internationale norm voor milieumanagement en de uitvoering daarvan. "Met het behalen van het certificaat voldoen we niet alleen aan de wet- en regelgeving op het gebied van milieu, maar borgen we alle milieuaspecten op ons bedrijf en wordt er zorggedragen voor een continue verbetering. Zowel in onze kwekerij als op kantoor."

Milieumanagement
ISO 14001 richt zich onder meer op de beheersing van milieurisico’s en het voorkomen van milieuvervuiling. "Denk daarbij bijvoorbeeld aan het scheiden van afvalstromen en recycling van materialen volgens de circulaire economie. Een economisch systeem dat hergebruik van producten en grondstoffen optimaliseert en waardevernietiging minimaliseert. We composteren groenafval in de kwekerij. Houtafval wordt hergebruikt. Taxussnoeisel wordt ingezameld voor gebruik in medicatie. En regen- en bevloeiingswater wordt opgevangen en hergebruikt na natuurlijke zuivering via de grond. Verder werken we onder andere met biologische middelen voor bemesting en ziektebestrijding."

Hoge rapportcijfers
In het auditrapport van de milieucertificering scoort Ebben onder meer bijzonder op de aspecten:

  • Operationeel sterk, hands-on mentaliteit
  • Creatief en innovatief
  • Zien van kansen
  • Passie en deskundigheid
  • Open organisatie met betrokken medewerkers

Draagvlak creëren
Allereerst was het behalen van de certificering natuurlijk een stevige beleidsklus. Sajanth: "We hebben de impact van onze werkzaamheden op het milieu in kaart gebracht, wet- en regelgeving doorgrond, en een milieumanagementsysteem ingericht. Al met al een behoorlijke papierwinkel. De volgende uitdaging was de implementatie van het systeem binnen de organisatie en het creëren van draagvlak. Het is door alle medewerkers van Ebben erg goed opgepakt. Het is ontzettend mooi om te zien als er daadwerkelijk vooruitgang wordt geboekt."

Bekijk alle Ebben certificeringen
BLIJF OP DE HOOGTE
BEDANKT VOOR UW AANMELDING!
×
Cookie instellingen

Stel hier uw cookie voorkeur in. Meer informatie over het gebruik van gegevens en de verschillende cookies vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.