+
+
Bomen en Ecologie

Bomen en Ecologie

Duurzaamheid en ecologie

Duurzame groenprojecten - en bomen in het bijzonder - dragen in belangrijke mate bij aan het natuurlijke evenwicht in de bebouwde omgeving en spelen een rol in de vermindering van het hitte-eilandeffect in de stad. Door verdamping creëren bomen een grotere luchtvochtigheid en dragen ze bij aan reductie van de temperatuur en CO2. In steden, langs autowegen en in industriële gebieden zorgen bomen ook voor een betere luchtkwaliteit. Bomen helpen bij het absorberen van schadelijke verontreinigende stoffen zoals onder andere vluchtige organische stoffen (VOS), ozon, stikstofdioxide en fijnstof.


 

Toekomstgericht ontwerp en beplantingskeuze

Duurzame ontwikkeling van de openbare of particuliere ruimte zit niet alleen in de keuze van materialen en de duurzame productie daarvan, maar vooral ook in een toekomstgericht ontwerp en beplantingskeuze. Daarbij is het steeds weer de kunst om goed naar de natuur te kijken en een balans te scheppen waarin de natuur zichzelf in stand houdt en verder kan ontwikkelen. De eigenheid en de verscheidenheid van de natuur vormen vanuit die optiek het vertrekpunt. Voor de beplantingskeuze betekent dat onder andere dat rekening gehouden dient te worden met de natuurlijke groei en de natuurlijke groeiplaatsomstandigheden van de boom. Daarmee zal de beplanting nu en in de toekomst optimaal gedijen. Én is niet alleen op korte termijn maar ook op lange termijn de gewenste groenbeleving gewaarborgd.

 

Lees meer over klimaatbomen

Op zoek naar stadsbomen voor de toekomst

De veel aangeplante stadsbomen zoals de Tilia cordata (winterlinde), Fraxinus excelsior (Europese es), Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn), Aesculus falava (Amerikaanse paardenkastanje) en Platanus x hispanica (plataan) hebben steeds meer te lijden onder stressfactoren die samenhangen met de stadsomgeving. Daartoe behoren bodemafdichting, beperkte wortelruimte, mechanische schade aan wortels en kroon, een hoge warmtereflectie van de gebouwen, emissies van verontreinigende stoffen en belasting door urine en zout. Daar komen de steeds duidelijker merkbare gevolgen van de klimaatverandering nog bij.

In project Stadsgroen 2021 worden nieuwe en tot dusver weinig gebruikte boomsoorten twaalf jaar lang getest op hitte-, droogte- en vorstbestendigheid.

Meer over stadsbomen voor de toekomst
Bomen en ecologie

Bomen en ecologie

Veel bomen zijn waardevol voor zoogdieren, vogels en insecten. Ecologisch interessante bomen geven diersoorten een vertrouwde, beschermde habitat. Een goede assortimentskeuze versterkt de ecologische waarde én de natuurbeleving. Zo is de knotwilg bijvoorbeeld ecologisch bijzonder waardevol voor eekhoorns, vogels, vleermuizen, insecten, eenden en marterachtigen en leveren eiken bij uitstek een bijdrage aan de voedselvoorziening van deze dieren. En onder andere bloeiende Tilia x europaea (Hollandse linde), Cornus controversa (reuzenkornoelje) en uiteraard Tetradium daniellii (de bijenboom) vormen belangrijke voedselbronnen voor bijen.

Bomen voor bijen
Betere bomen, beter milieu

Betere bomen, beter milieu

Steeds meer bedrijven en instellingen onderkennen het belang van duurzaamheid. Duurzaam kweken is niet alleen beter voor het milieu, maar levert ook betere bomen op. On The Way To Planet Proof betekent werken met biologische middelen voor bemesting en ziektebestrijding, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen aanzienlijk reduceren door op de percelen grasbanen en bloemenmengsels tussen de bomen toe te passen. Verder wordt regen- en bevloeiingswater opgevangen en hergebruikt na natuurlijke zuivering via de grond. Zo wordt een balans gerealiseerd waardoor de natuur zichzelf in stand kan houden. 

Lees meer
BLIJF OP DE HOOGTE
BEDANKT VOOR UW AANMELDING!
×
Cookie instellingen

Stel hier uw cookie voorkeur in. Meer informatie over het gebruik van gegevens en de verschillende cookies vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.