+
+
Stadsbomen voor de toekomst

Stadsbomen voor de toekomst

Lees meer over klimaatbomen

Stadsbomen voor de toekomst

Bomen vormen de sleutel tot de leefbare stad van de toekomst. Ze dragen in belangrijke mate bij aan het natuurlijke evenwicht in de bebouwde omgeving. Klimaatverandering, extreme warmte en droogte afgewisseld met overmatige neerslag, stelt steeds hogere eisen aan de stedelijke omgeving. 

Ecosysteemdiensten stadsbomen

Op lokaal niveau hebben bomen in de stad effecten die van wezenlijk belang zijn om een leefbare toekomstbestendige stad te creëren: verkoeling, waterberging, verbetering van de luchtkwaliteit, CO2 reductie, meer biodiversiteit, een aangenamere woon- en leefomgeving en meer economische waarde.

 

Verkoeling

Bomen bieden schaduw en verkoeling. Door verdamping creëren bomen een grotere luchtvochtigheid en dragen ze bij aan de reductie van de temperatuur. Bovendien absorberen ze minder warmte dan bijvoorbeeld asfalt en reflecteren ze het zonlicht niet zoals vele moderne gebouwen. Zo dragen ze wezenlijk bij aan het verminderen van het urban heat effect.

Waterberging

Een beplante bodem heeft een beter waterbergend vermogen. Door de wortels van de bomen infiltreert het water dieper in de bodem. Steeds vaker worden in steden speciale groenvoorzieningen aangelegd voor de berging en infiltratie van hemelwater, zoals bij wadi’s. In een wadi wordt water gebufferd, dat maximaal een etmaal blijft staan en in die tijd in de bodem infiltreert. Door bomen in wadi’s te planten functioneren deze beter. Natuurlijk worden hiervoor bomen gekozen die zowel bestand zijn  tegen overstroming als ook tegen droogte.

Verbeteren luchtkwaliteit

Bomen helpen bij het absorberen van schadelijke verontreinigende stoffen, zoals Ozon, stikstofdioxide, zwaveldioxide en fijn stof. Ze halen schadelijke deeltjes die ademhalingsproblemen kunnen  veroorzaken eruit. Bovendien produceren bomen zuurstof. 

CO2 reductie

Bomen halen CO2 uit de lucht en slaan deze op in de wortels, stam, takken en bladeren. Ze helpen zo de CO2 in de atmosfeer te verminderen. 

Meer biodiversiteit

Bomen zijn tegelijkertijd onderdeel en ondersteuners van biodiversiteit. Bomen leveren namelijk voedsel en bescherming aan vogels, insecten en kleine dieren. Door hun 

structuur en onderlinge verschillen, bieden bomen hen bovendien verschillende leefomstandigheden.  

Aangenamere woon- werk- en leefomgeving

Bomen brengen letterlijk leven in de ‘betonnen’ stad. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat bomen een positief effect hebben op het welzijn en de mentale gezondheid van mensen. Het cultureel project Bosk liet in 2022 de burgers in Leeuwarden dit effect op een directe manier ervaren. De esthetiek, het geluid- en winddempende effect, de herkenbaarheid en verkeersgeleiding,  het zijn allemaal factoren die de omgeving aangenamer maken.  

Economische waarde

De invloed van bomen op de waarde van onroerend goed is groot. Die waarde neemt in de loop van de tijd toe, naarmate de bomen groeien en meer groenoppervlak krijgen.  

 

 

Criteria stadsbomen

Bomen in de stad hebben te maken met een aantal stressfactoren die samenhangen met een stedelijke omgeving. Denk aan o.a. luchtvervuiling en emissies van andere verontreinigende stoffen, niet voldoende ruimte voor de wortels, bodemafdichting, belasting door zout, gebrek aan natuurlijke vijanden en de hoge warmtereflectie van gebouwen en andere materialen. De gevolgen van klimaatverandering komen hier nog bij. Allemaal zaken waar in de selectie van boomsoorten rekening mee gehouden moet worden. De boomsoort moet kloppen met de variabelen van de stedelijke omgeving, waar geen twee groeiplaatsen hetzelfde zijn. De juiste boom op de juiste plaats. 

Boomkwekerij Ebben ontwikkelde hiervoor de uitgebreide online bomenzoektool TreeEbb. In deze bomenzoektool kunt u zelf op basis van gekozen filters, met enkele klikken het perfecte assortiment voor uw groenproject samenstellen.  Natuurlijk denken ook onze beplantingsadviseurs graag met u mee in de assortimentskeuze die past bij de stedelijke omgeving. Aarzel niet contact met hen op te nemen.

 

Bomenzoektool TreeEbb

Groeiplaatsen voor bomen in de stad

In de toekomst speelt groen een steeds grotere rol in de leefbaarheid van de stad. Het gaat dan niet meer om het aantal bomen dat er staat, maar om het percentage oppervlak dat met groen bedekt is. Onderzoek wijst uit dat wanneer dat minder dan 20% is, de omgeving niet meer aantrekkelijk is.  Een nieuwe vuistregel hiervoor is de 3-30-300 regel: er zijn 3 bomen zichtbaar vanuit elk huis, iedere buurt heeft 30% bladerdek en niemand woont verder dan 300 meter van een groene ruimte.

Gezonde, goed groeiende bomen, hebben het meeste effect. En het is dan ook van belang dat de bomen volwassen kunnen worden. Afhankelijk van de omstandigheden hebben we in een stad de keuze uit verschillende groeiplaatsen. De ene plek vraag wat meer maatregelen dan de andere. 

  1. Bomen langs straten en lanen

  2. Bomen op daktuinen

  3. Bomen in binnentuinen

  4. Bomen in bakken

  5. Bomen in wadi’s 

  6. Bomen op pleinen

  7. Bomen in parken

 

Vind hier de meest geschikte boom voor uw locatie
BLIJF OP DE HOOGTE
BEDANKT VOOR UW AANMELDING!
×
Cookie instellingen

Stel hier uw cookie voorkeur in. Meer informatie over het gebruik van gegevens en de verschillende cookies vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.