+
+
Bomen transporteren, laden en lossen

Bomen transporteren, laden en lossen

Bomen transporteren, laden en lossen

Uitdroging tijdens het transport moet worden voorkomen, onder andere door de bomen af te dekken. Zeker wanneer het blad begint uit te lopen, is dit van essentieel belang. Boomkwekerij Ebben heeft al het benodigde materieel in huis én specialisten in het transporteren, laden en lossen van bomen. Wij kunnen het transport van kwekerij tot plantplaats volledig voor u verzorgen of het plantwerk coördineren bij onvoldoende ervaring van de aannemer.

Zorgvuldig laden en lossen

Vooral bij grote bomen bestaat het gevaar dat bij het laden en lossen de bast van de boom ‘afstroopt’ door een onjuiste positie van de strop. De boom kan daarmee onherstelbaar beschadigd raken. Wanneer de bast rondom is afgestroopt, zal de boom dit niet overleven. Naarmate het plantseizoen vordert wordt dit gevaar groter, omdat de sapstromen in de late winter en het vroege voorjaar weer op gang komen. De laag onder de bast wordt dan actiever, waardoor de bast sneller loslaat. Het moment waarop de sapstromen op gang komen, is soortafhankelijk. De ene boom blijft veel langer in winterrust dan de andere. Onze boomspecialisten kunnen u precies vertellen wanneer de sapstromen op gang komen en adviseren u graag over het lossen van de geleverde bomen.

Twee standaardmanieren van lossen

Twee standaardmanieren van lossen

Er zijn twee standaardmanieren van lossen: met een laadband om de kluit en een strop om de stam, of met een kluithaak. Bij grote of kwetsbare bomen fungeert de stamstrop alleen als ondersteuning om de boom in positie te houden. Het tillen gebeurt volledig aan de kluit. Omwikkel de stam altijd met jute op de plaats waar de strop komt en draai nooit een strop onder spanning om de stam.

Meerstammige bomen met een stamomtrek tot en met 30 centimeter (per stam) en/of een kluitdoorsnede tot 80 centimeter worden bij voorkeur geladen en gelost met een kluithaak. De haak wordt laag in de kluit gestoken, zodat deze het gewicht van de boom draagt. Los te grote kluiten nooit met de kluithaak, de draadkorf kan dan namelijk openscheuren of de stam kan beschadigen doordat het gewicht door de stamstrop gedragen moet worden. Grotere meerstammigen worden gelost met een strop om de kluit en stroppen naar de achterste stammen. Een strop om slechts één van de stammen levert gegarandeerd beschadigingen aan de bast op. Zorg ervoor dat de groenaannemer bekend is met de juiste manier van laden en lossen van meerstammige bomen, zodat het benodigde materieel aanwezig is.

Bomen opslaan voor kortere of langere tijd

Wanneer bomen door omstandigheden niet direct bij levering geplant kunnen worden, moeten ze tot het plantmoment in opslag worden gezet. Er zijn dan wel maatregelen nodig om de boom te beschermen tegen uitdroging. Bij kortdurende opslag - één tot twee dagen - volstaat het beschermen van de kluiten met zeil of doek. Bij langdurige opslag en bij leverantie van bomen met kale wortel (zonder kluit) is goed opkuilen noodzakelijk. Dit kan door de kluiten te beschermen met een dikke laag stro of een laag zand. Zorg ervoor dat de kluiten niet uitdrogen, geef bij droog weer voldoende water.

BLIJF OP DE HOOGTE
BEDANKT VOOR UW AANMELDING!
×
Cookie instellingen

Stel hier uw cookie voorkeur in. Meer informatie over het gebruik van gegevens en de verschillende cookies vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.