+
+
Park Randenbroek Amersfoort

Park Randenbroek Amersfoort

Park Randenbroek in Amersfoort is een overblijfsel van een landgoed uit de zeventiende eeuw, met een vormgeving in de Engelse landschapsstijl daterend uit de negentiende eeuw. Het park - een rijksmonument - wordt intensief gebruikt door omwonenden, maar de samenhang met omliggende groengebieden ontbrak en de inrichting en het beheer van het park voldeden niet aan de gebruiksdruk. Het park werd grondig opgeknapt en deels heringericht. Oorspronkelijke stijlkenmerken van de Engelse landschapsstijl, zoals zichtlijnen en doorkijkjes, bospaden en glooiingen, en boomgroepen en waterlopen, werden in ere hersteld. Het bomenbestand werd waar nodig verjongd. De cultuurhistorische betekenis en de recreatieve waarde van het park vormden de belangrijkste uitgangspunten in de herinrichting. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan de natuurlijke bewoners van het park. Er zijn maatregelen getroffen voor zes soorten vleermuizen, voor ruim dertig soorten vogels, voor amfibieën en reptielen en voor zeldzame planten.

BLIJF OP DE HOOGTE
BEDANKT VOOR UW AANMELDING!
×
Cookie instellingen

Stel hier uw cookie voorkeur in. Meer informatie over het gebruik van gegevens en de verschillende cookies vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.